Bình luận

tui là tui thấy nhờ những khó khắn nhờ những điều như thế , 2 vkck mới hiểu nhau ấy , nhờ những giọt nước mắt kia rơi và những dòng tn ấy , bạn mới hiểu vk bạn sợ mất bạn như thế nào . Hạnh phúc nha , nói vk bạn không quan tâm cũng không được , có phải sắt chai mài đá đâu , nhưng hay bù lại niềm vui và tất cả cho em ấy ><
Ngày xưa cũng có người inbox nói mình xấu ko xứng đáng với ck Mình chỉ đáp: Vâng, tôi xấu tự tôi biết, tôi biết tôi xấu nhưng có ck, còn bạn thì đẹp quá mà ế trương lồz lên vậy?