Bình luận

Hơn nửa cái Đà Nẵng trong đó không có em, học-trò-hụt của thầy dễ thương quá, thầy cũng dễ thương nữa, bỗng nhiên muốn hốt trọn hai thầy trò kia về nhà em quá nha Ahyhy baka Đọc lại thì thấy bạn ấy bán bảo hiểm phải không thầy?