Bình luận

Đọc mà nghe thấy buồn. Đúng là yêu nhau thì phải từ 2 phía. Nếu chỉ 1 hướng quan tâm chăm sóc riết cũng sẽ có ngày mệt mỏi. Có thể 2 người chưa phải là người chính thức của nhau. Hãy sống tốt nhé.