Bình luận

Đọc tới cái khúc " Mẹ tôi ưng ổng lắm còn có gặp mấy lần chở tôi về mà, còn khen ổng to cao tốt củ, hiền lành" thấy có j đó nó sai sai
Tui mà công khai chắc Bố tôi khinh tôi. Mẹ tôi chắc suy sụp . anh chị thêm phần ái ngại.Còn hàng xóm được cơn hả hê bàn tán. Lại còn bạn bè đồng nghiênp nữa. Ko thể sống nổi nếu comeout.