Bình luận

Haiz tại sao ko nói, như anh nè. Anh cũng buê đuê nè em. Em đừng sợ hãy về phe anh :))) em nó sẽ đỡ sợ hơn
thề là cái thành phần đẻ xong bỏ là thành phần mình hận nhất trong đời, vì mình cũng là trẻ nv :))