Bình luận

Đệt ??? rồi có chịch k? Tối nay có chịch k? Tối mai có chịch k? Tối mốt có chịch k? Tóm lại là chúng m có chịch k cho t cái địa chỉ qua quay phim ???
em nghĩ tối nay nhà ad sẽ có án mạng :))) còn ai giết và ai bị giết, lí do là gì thì ad biết rồi <3 yêu ad