Bình luận

Chịch mỏ thôi mà sướng các kiểu con đà điểu rồi, mai mốt chích thật chắc nó cũng lên đây khoe với chúng ta đó ?
Thế mới nói dạng xồn xồn ba mấy bốn mươi như tụi tui bây giờ lạc hậu quá, con nít nó mới 17 18 mà yêu rầm rầm. Già rồi, chống gậy nhìn con cháu nó yêu nhau thôi.
Lá ngón. Mị CẦN LÁ NGÓN. Bổn cung cảm thấy bất an. Cần đưa vào cung thị tẩm. Dm chúng mày hay lắm TT^TT.