Bình luận

Thề chứ méo hiểu sao e cứ nghĩ câu chuyện theo chiều hướng khác, xin nhỗi nha ???
tao sẽ ế bất tử, sau này xin con cháu chắt chút chít nuôi, rồi tao sẽ thành cố tổ chồng nhà ngta, lúc đó xem tao hành chúng mày thế nào hỡi giống loài có gấu kia!
"Tao công an, con tao giang hồ". Bóng chúa tuyên bố công an và giang hồ tuổi thần tiên, bóng chúa trị hết