Bình luận

Bạn cũng sai thật đấy, nó đã cặp đến thằng thứ 10 thì việc chia tay bạn để đến với thằng 11 cũng rất dễ dàng. Chỉ là bạn lần đầu yêu mù quáng tin vào một tình yêu trong sáng thánh thiện. Hãy tin tôi, khi bạn cặp đến thằng thứ 10 và bị nó bung bét trên trang cá nhân bạn sẽ hiểu được cái sai của chính mình bây giờ nha.
Mình chỉ thấy bạn sai và mình thấy bạn đang đi hại người ta,tất cả là do bạn luỵ tình,tôi không thấy sự lạm dụng ở đây mà tôi chỉ thấy sự đồng ý,trao đổi sung sướng giữa 2 bên.tôi chỉ thấy tội bạn chắc vì còn nhỏ,nên dễ dụ và dễ dãi Chúc bạn trưởng thành hơn và biết phân biệt đâu là tốt xấu,đúng xấu đúng sai,ngay cả cho bản thân cậu.