Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/rumorconfessionaboutkbiz
admin
5 năm trước
(G)-IDLE trở lại với ca khúc '한(-) ' Link https://youtu.be/OKNXn2qCEws --------- #Sói
Hình mô tả cho bài confession
(G)-IDLE trở <a href="https://confession.vn/chi-la-vo-tinh-thoi-nhung-toi-hieu-uoc-anh-mat-cua/" title="lại" alt="lại">lại</a> với ca khúc '한(-) ' Link https://youtu.be/OKNXn2qCEws --------- #Sói