Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Facebook vừa có tính năng mới Thả #addplanereact để có máy bay nào
Hình mô tả cho bài confession
Facebook vừa có tính năng <a href="https://confession.vn/suong-kho-giau-ngheo-chet-cung-nhu-nhau-quan-trong-la-cach-ban-song-nh/" title="mới Thả" alt="mới Thả">mới Thả</a> #addplanereact để có máy bay nào<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/photos/a.412341072151414.106200.407874895931365/1973979172654255/?type=3 ]</div>