Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Đến lúc thân chinh đi chơi với gái là mồm câm như hến ?? #ngọt
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/co-1-kieu-chi-em-nhu-vay/" title="Đến lúc" alt="Đến lúc">Đến lúc</a> thân chinh đi chơi <a href="https://confession.vn/het-thuoc/" title="với gái" alt="với gái">với gái</a> là mồm câm như hến ?? #ngọt