Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Đến khi ra trường đi làm rồi sẽ rất khác...
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/14098-thit-kho-ma-cung-ko-biet-lam-minh-k58-ki-nay-co-quen-uoc-1-ban-e/" title="Đến khi" alt="Đến khi">Đến khi</a> ra trường đi <a href="https://confession.vn/tu-khi-i-hoc-va-lam-san-ay-la-ca-hi-huu-va-buon-nhat-t-tung-gap-san-ph/" title="làm" alt="làm">làm</a> rồi sẽ <a href="https://confession.vn/11414-vua-thay-cay-cay-ma-cung-co-chut-thu-vi-bi-choi-qua-vua-am-vua-xoa-khong-biet-phai-phan-ung-th/" title="rất" alt="rất">rất</a> khác...