Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Đến 1 ngày nào đó..Lương là thứ tồn tại duy nhất. Yêu đương có hay
Hình mô tả cho bài confession
Đến <a href="https://confession.vn/10155-khong-co-ai-xung-ang-voi-nhung-giot-nuoc-mat-cua-cau-nguoi-xung-ang-voi-chung-thi-chac-chan-a/" title="1 ngày" alt="1 ngày">1 ngày</a> nào đó..Lương là thứ tồn tại duy nhất. Yêu đương có <a href="https://confession.vn/11552-mot-co-gai-binh-thuong-thi-khong-co-ai-e-y-chao-moi-nguoi-minh-la-neu-k55-cau-hoi-tren-ko-phai/" title="hay" alt="hay">hay</a> không không <a href="https://confession.vn/12399-tu-au-dam-en-tinh-yeu-khong-tron-ven-nghe-that-buon-cuoi-phai-khong-nam-10-tuoi-gia-inh-pha-sa/" title="quan" alt="quan">quan</a> trọng :) :) :) __________________________ #KhôngSợChóGroup