Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
" Em thích con trai học kĩ thuật, vì họ mạnh mẽ và đầy nam
Hình mô tả cho bài confession
" Em <a href="https://confession.vn/11226-chia-tay-vi-bi-gia-inh-nha-nguoi-yeu-khinh-thuong-minh-va-anh-ay-yeu-nhau-en-nay-a-uoc-3-nam-n/" title="thích con" alt="thích con">thích con</a> <a href="https://confession.vn/11587-co-con-ban-thich-lam-ep-o-ay-cac-ban-cac-chi-co-kieu-thich-lam-ep-luc-nao-cung-son-mong-tay-mo/" title="trai học" alt="trai học">trai học</a> kĩ thuật, vì họ mạnh mẽ và đầy nam tính " :) #Bún