Bình luận

Đọc kĩ stt ad ?..Cởi đồ chớ k phải cởi truồng ad nhé ?? .. vô xem t nổi nề bây??? Dĩ Đình Trọng Nguyễn Tùng Vănn Tuấn Lê Tuấn Hoàng Hưng Nguyễn mến nguyễn mến