Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/saywhatyouwanttosay
blibli
9 tháng trước
ehh
uh, tớ chán đời, học thì ngu, đời thì chán, bạn bè thì hãm, chả có ai xung quanh