Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/khtncfs
admin
5 năm trước
Dạo này tật xấu của trường lòi ra hơi bị nhiều :)) ~4C~
Hình mô tả cho bài confession
Dạo <a href="https://confession.vn/11560-chuyen-may-bay-nha-toi-tinh-yeu-thi-khong-phan-biet-tuoi-tac-phi-cong-lai-may-bay-co-he-gi_-th/" title="này tật" alt="này tật">này tật</a> xấu của trường lòi ra hơi bị <a href="https://confession.vn/10160-chi-oi-chi-thay-ta-cho-em-chua-minh-quen-chi-khi-minh-moi-la-tan-sinh-vien-k54-neu-con-chi-thi/" title="nhiều" alt="nhiều">nhiều</a> :) ~4C~