Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Dạng dạng vậy :(
Hình mô tả cho bài confession
Dạng <a href="https://confession.vn/9831-sang-nay-thi-co-1-mon-iem-ang-thap-roi-thi-cho-huhu-nha-em-lay-loi-qua-anh-chi-oi-em-k58-hom-na/" title="dạng vậy" alt="dạng vậy">dạng vậy</a> :(