Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Dân IT đi học thì mặc gì ?
Hình mô tả cho bài confession
Dân IT <a href="https://confession.vn/12167-sang-la-dan-cong-so-toi-em-lai-la-tho-xay-ngay-i-lam-ve-met-moi-nhung-nghi-ngoi-chut-toi-lai-m/" title="đi học" alt="đi học">đi học</a> thì mặc gì ?