Bình luận

Mấy cái thằng Bách Khoa toàn thằng Sỹ Diện, Nghĩ Mình Là Ai? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đấy là mấy thằng trường khác nói thế. Còn tôi, tôi cũng nghĩ thế.
Năm sau lại có tin Bách Khoa là trường có số sinh viên 24 điểm bị đuổi học nhiều nhất cả nước :)
Huy Tú không trường đại học- học viện nào có số sinh viên ra trường ko đúng hạn nhiều như ĐHBK HN ???
Ae gáy to lên Chúng ta là kỹ sư chất lượng cao của đất nước ...... ( t được cái tật hay nói pét)
các HS đa số khi vào BK đều học lệch, nhưng trở thành SV BK thì kết quả các môn trở nên đồng đều hơn, đó là những F, F+, D