Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Dạ vâng, sợi dây kinh nghiệm của em dài 7 năm rồi thầy ơi
Hình mô tả cho bài confession
Dạ vâng, sợi dây kinh nghiệm của em dài <a href="https://confession.vn/theo-cac-ban-thi-nhu-nao/" title="7 năm" alt="7 năm">7 năm</a> rồi thầy ơi<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/photos/a.913633372022179.1073741825.407874895931365/1975333652518807/?type=3 ]</div>