Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
"Dạ, trường mình là trường Đại học Quốc gia đó ạ!" Hmmm #ktxcfs
Hình mô tả cho bài confession
"Dạ, trường <a href="https://confession.vn/moi-nguoi-tra-loi-i-_/" title="mình là" alt="mình là">mình là</a> trường Đại <a href="https://confession.vn/10917-co-ban-nao-25-nam-ma-chua-he-uoc-nguoi-khac-to-chuc-sinh-nhat-cho-minh-bao-gio-chuatoi-k52-ra/" title="học" alt="học">học</a> Quốc gia đó ạ!" Hmmm #ktxcfs