Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/cfs-phimanh-idol
super___agustd
một năm trước
Cứu
mn cho mình hroi lack là j thế ạ ??