Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Cuối tháng của các bạn như nào :( #nhảm
Hình mô tả cho bài confession
Cuối tháng của các bạn <a href="https://confession.vn/11130-mong-moi-nguoi-cho-minh-loi-khuyen-chi-gai-cua-minh-la-neuer-chi-ra-truong-bang-kha-thoi-nhung/" title="như nào" alt="như nào">như nào</a> :( #nhảm