Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/coferconfessions
admin
4 năm trước
Cuối cùng việc chuyển trường về Bộ Lao động quản lý cũng đã phát huy
Hình mô tả cho bài confession
Cuối cùng việc chuyển trường về Bộ Lao động quản lý cũng đã phát huy được những sự cải tiến ban đầu. 1 slot trong ngành Dệt May đã sẵn sàng chờ đợi các bạn COFER cùng tham gia khám phá bản thân mình.