Bình luận

Sau cùng... Ve sầu có tìm được bạn đời nó cũng chết. Tìm được người muốn chăm sóc cả đời, nhưng chưa đủ năng lực thì cũng chỉ còn lại là hối tiếc. ?
Giang Vũ bắt dk con ve quyết định nuôi nó. Kết quả nó k kêu dk nữa. Bắt dk men men quyết định nuôi nó. Kết quả nó chết. Bắt dk con nghiến tóc quyết định nuôi nó bằng tóc. Nó cắn giết nó luôn. Bắt dk con cào cào bẻ chân nó phát hiện hay hay. Và vô số con khác... tuổi thơ ta tội lỗi quá còi ạ! Thiện tại
được 8 giữa kì cứ ngỡ là qua môn. Ngờ đâu cuối kì được 2,5 mới hiểu dược sự đời. Tiền theo trường lên sis, còn anh theo bò về với ruộng đồng.
Câu quotes trên kia cải biên từ một câu trong bài hát của ban nhạc Mayday Ngũ Nguyệt Thiên Đài Loan, sưu tầm cái đ
Có những cặp phệt nhau 2 năm,5 năm,9 năm mà cuối cùng vẫn chia tay như thường Hôn mà có thá gì :))
Sau tất cả, ve sầu tìm được bạn đời thì mùa hè cũng qua. Có em rồi, vì thiếu năng lực nên phải bỏ đi. Để rồi tất cả chỉ còn nuối tiếc