Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Cuộc sống luôn đầy rẫy những bất công :) _________________ #Vẽbậy
Hình mô tả cho bài confession
Cuộc sống <a href="https://confession.vn/12272-minh-la-nam-k52-ra-truong-minh-lam-o-ngoai-ha-noi-mot-thoi-gian-nhung-a-chuyen-ve-que-lam-cung/" title="luôn" alt="luôn">luôn</a> đầy rẫy <a href="https://confession.vn/9736-ket-thuc-e-bat-au-moi-tinh-au-cua-minh-la-cau-ban-hoc-cung-cap-3-vao-ai-hoc-thi-2-ua-chinh-thuc/" title="những" alt="những">những</a> bất công :) _________________ #Vẽbậy