Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
Cuộc đời ko như ta nghĩ :)
Hình mô tả cho bài confession
Cuộc đời ko như ta <a href="https://confession.vn/9649-hom-qua-ban-ay-i-lay-vo-luc-nghe-uoc-tin-ban-sap-cuoi-tu-ban-than-cua-minh-minh-a-muon-bay-ve-v/" title="nghĩ" alt="nghĩ">nghĩ</a> :)