Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Cũng hơn hai chục năm rồi -.-
Hình mô tả cho bài confession
Cũng <a href="https://confession.vn/10732-chao-neu-confessions-co-nhung-chuyen-biet-la-phai-lam-khac-i-nhung-giua-li-tri-va-con-tim-thi/" title="hơn" alt="hơn">hơn</a> hai chục <a href="https://confession.vn/11491-ban-co-hoi-han-vi-a-bo-lo-nguoi-ben-ban-nam-17t-ko-toi-la-cuu-sinh-vien-neu-anh-va-toi-ben-nha/" title="năm" alt="năm">năm</a> rồi -.-