Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/Noitamsu
Chanh Meika
5 tháng trước
Crush
Mình có crush 1 bạn từ tháng 4, bạn ấy hơn mình 1 tuổi. Lúc mới cr thì bạn ý kh qtam mình, nhma bây giờ bạn ấy đã bắt đầu để ý đến mình. Mình vẫn còn cr bạn ý nhma không còn nhiều như trước, cảm xúc của mình 50/50 ý ạ. Mình không còn cảm xúc như hồi đầu mình thích bạn ý nữa, mình phải làm sao ạ?