Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/Noitamsu
^ ^
9 tháng trước
Cr
Crush bt tôi thích cậu ấy ,nhưng cậu ấy lại lơ đi ...