Bình luận

Có đứa nào thích hít khói xe thì cứ đi ra đường, đậu, ngày thường đã kẹt xe chít mựa rồi. 30km đi hít khói gần 3 tiếng mới về tới phòng :'(
ad à. bộ mặt của trường thì viết bài viết lựa chọn ngôn từ cho cẩn thận. đừng để người khác hay trường khác đánh giá :)