Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/rumorconfessionaboutkbiz
admin
4 năm trước
#CONFESSION "Trần tình về vụ khui LGBT... Mình hiểu được cái nỗi lo tương lai
Hình mô tả cho bài confession
#CONFESSION "Trần tình về vụ khui LGBT... Mình hiểu được cái nỗi lo tương lai cho idols của mấy bạn, nhưng mà <a href="https://confession.vn/ung-yeu-lai-nguoi-cu-ung-yeu-lan-thu-hai-tinh-yeu-khong-giong-trong-ng/" title="chuyện" alt="chuyện">chuyện</a> này đối với cộng đồng LGBT <a href="https://confession.vn/moi-hoi-thoi-ma-co-y-gi-au-_/" title="là một" alt="là một">là một</a> bước <a href="https://confession.vn/9818-bi-cam-nang-minh-la-nu-ko-hoc-tai-neu-hom-nay-cung-rong-ran-voi-con-ban-2-ua-rong-ran-tu-ha-noi/" title="ngoặt rất" alt="ngoặt rất">ngoặt rất</a> lớn, và cũng rất cần thiết. Bạn có quyền mong đó không phải là idols của bạn, nhưng nếu như không có ai bị khui (hoặc comeout), thật sự cộng đồng LGBT sẽ ẩn trong bóng tối mãi mãi... Đừng có cái suy nghĩ đợi chờ ‘định kiến’ của Knets sẽ thay đổi, không gì tự thay đổi cả, chỉ có chúng ta, và idols bạn có thể làm điều đó. Cộng đồng LGBT ở đâu cũng vậy, không có sự biểu tình thì sẽ không có sự công nhận như bây giờ...." Người gửi kí tên #PW -------------------------- _Chim_