Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
Còn vài ngày nữa là 2k thi? :)))) các ktx-er mong ngóng điều gì ở
Hình mô tả cho bài confession
Còn vài <a href="https://confession.vn/13296-gan-6-thang-troi-qua-nhung-trong-tim-em-van-au-het-nhu-ngay-nao/" title="ngày nữa" alt="ngày nữa">ngày nữa</a> là 2k thi? :)))) các ktx-er mong ngóng điều gì ở khóa 2k sắp đến với ktx? #Cờ_Cờ Nguồn: trên ảnh --------------