Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
- Con nhà ai đó - Mình thì 3 lý tạch 2, cái còn lại
Hình mô tả cho bài confession
- <a href="https://confession.vn/10479-em-co-nen-nghi-hoc-o-trung-tam-tieng-anh-vi-bi-nghi-ngo-la-dan-thanh-hoa-lay-trom-o-em-la-k57/" title="Con nhà" alt="Con nhà">Con nhà</a> ai đó - Mình <a href="https://confession.vn/13903-hom-nay-a-voi-vo-ra-toa-li-hon-nhung-a-lai-muon-tam-su-voi-moi-n/" title=" thì" alt=" thì"> thì</a> 3 lý tạch 2, cái <a href="https://confession.vn/13504-trai-eu-cung-tung-la-trai-tot-chi-la-nu-k54-nguoi-yeu-cu-chi-cun/" title="còn lại" alt="còn lại">còn lại</a> sắp tạch nốt thí nghiệm ??