Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/Noitamsu
iu Shin vs Ran
một năm trước
Con một
Là người mà bnh cưng chiều đều đc nhận hết, nhưng bnh cô đơn cx một mình nhận đủ.