Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Còn lại gì sau cơn mưa.:3 #REEU
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/10484co-ae-nao-gap-truong-hop-bi-gau-no-troll-nhu-minh-k-en-gio-van-con-tuc-minh-khoa-cuoi-ang-i-thu/" title="Còn lại" alt="Còn lại">Còn lại</a> gì sau cơn mưa.:3 #REEU