Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Con học lại cho chắc kiến thức mà :( !!! Cre:Tổ Dân phố
Hình mô tả cho bài confession
Con <a href="https://confession.vn/14434-nguoi-ta-xau-thi-cung-ung-co-ac-chao-cac-ban-truoc-minh-la-sv-kh/" title="học lại" alt="học lại">học lại</a> cho chắc kiến thức mà :( !!! Cre:Tổ Dân phố