c/mot-sach's-confession
iu Shin vs Ran
một năm trước
CON GIÁO VIÊN
Là người mang trọng trách đóng vai là một đứa con chuẩn mực ngoan hiền, học giỏi. Mình cũng là con của một cô giáo dạy văn và một thầy giáo dạy anh. Nhiều khi cx áp lực lắm chứ nhưng mà cx có nhiều đặc quyền lắm đấy. Ahihi