Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionngontinh
admin
5 năm trước
Con gái ấy mà, ai lại chẳng muốn dù cho họ có nổi giận đến
Hình mô tả cho bài confession
Con gái ấy mà, ai lại chẳng muốn dù cho họ có nổi giận đến đâu, dù họ có sai điều gì thì việc đầu tiên <a href="https://confession.vn/co-chua-co-ma-e-au-mat-roi-ay/" title="người" alt="người">người</a> họ yêu làm là bỏ <a href="https://confession.vn/9856-tao-bi-may-lua-nen-moi-ra-nong-noi-nay-han-la-ban-than-minh-ca-2-eu-la-k51-nguoi-han-beo-beo-nh/" title="qua" alt="qua">qua</a> việc đúng sai <a href="https://confession.vn/14056-co-ai-co-ny-la-hu-nang-chua-a-cau-truyen-se-chang-i-en-au-neu-nh/" title="phải trái" alt="phải trái">phải trái</a> mà bao dung, nhường nhịn cô gái mà người ấy nói lời yêu. Tin em đi, chỉ cần anh nhường cô ấy một bước, cô ấy nhất định sẽ nguôi giận, hơn nữa cũng sẽ nói chuyện với anh một cách bình tĩnh hơn chứ không khiến mọi chuyện tệ đi.