Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Còn bài thơ nào kiểu này nữa không? Để t học thuộc hết #nami
Hình mô tả cho bài confession
Còn bài <a href="https://confession.vn/13434-viet-nam-vo-ich-viet-nam-nhat-inh-phai-vo-ich-chao-anh-chi-a-em/" title="thơ nào" alt="thơ nào">thơ nào</a> kiểu <a href="https://confession.vn/10408-cung-nhau-trai-qua-giong-to-lai-chang-the-ben-nguoi-uoc-ngay-mua-tan-em-ang-trong-giai-oan-au/" title="này nữa" alt="này nữa">này nữa</a> không? Để <a href="https://confession.vn/co-duyen-thi-cung-phai-biet-nam-lay-chu/" title="t học" alt="t học">t học</a> thuộc hết #nami