Bình luận

À quên minigame này K17 vẫn chơi được nhé nên ad bày khéo cho các em K17 là cmt 1 số bên ảnh kia xong cmt số khác bên ảnh này để tăng xác suất nà :v #Ice