Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/coferconfessions
admin
5 năm trước
[Cofer CFS] - Kinh nghiệm thực tập : 3 QUY TẮC VỀ XIN CON DẤU
Hình mô tả cho bài confession
[Cofer CFS] - Kinh nghiệm thực tập : 3 QUY TẮC VỀ XIN CON DẤU THỰC TẬP: 1- Công ty đóng dấu xác nhận vào báo cáo thực tập phải chính là công ty được viết trong đề tài thực tập. Ví dụ: Phân tích quy trình, phân tích tài chính... công ty TNHH ABC -> phải đóng dấu công ty ABC. 2- Về số liệu thêm bớt, sửa đổi so với thực tế (số liệu ảo): Thầy cô thường <a href="https://confession.vn/13791-lo-cam-nang-nguoi-cung-gioi-thi-phai-lam-sao-a-em-la-sinh-vien-n/" title="ko yêu" alt="ko yêu">ko yêu</a> cầu những thông tin phải sát thực vì mỗi cty có bảo mật thông tin riêng. Nhưng <a href="https://confession.vn/10420-co-lua-chon-nao-cho-ke-phan-boi-minh-xin-phep-khong-gioi-thieu-ve-ban-than-minh-va-cau-ay-yeu/" title=" thông" alt=" thông"> thông</a> tin, số liệu được "chế" lại công ty phải đồng ý và ký đóng dấu xác nhận. 3- Về đề tài thực tập, đề cương... gởi công ty: 1 số Công ty khó thường chỉ đóng dấu 1 lần, các bạn nên in sẵn những tờ cần đóng dấu ở mục 1 và 2 để công ty đóng dấu 1 lần, tránh trường hợp làm xong báo cáo công ty lại ko đóng dấu lần nữa, hoặc đóng trễ ngày. Tất nhiên phải cam kết đề tài nghiên cứu viết <a href="https://confession.vn/12268-khi-anh-trai-ban-la-mot-ga-lanh-lung-it-cuoi-eu-cang-en-ang-so-minh-co-ong-anh-la-k57-neu-moi/" title="sao" alt="sao">sao</a> cho hợp lý, chứ ko nói trước họ cũng sợ mình làm báo cáo linh tinh họ sẽ ko chịu đóng dấu trước.