Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Có vất vả, khó khăn...mẹ vẫn luôn ở bên! Cố gắng học tập bạn nhé
Hình mô tả cho bài confession
Có vất vả, khó khăn...mẹ <a href="https://confession.vn/153-toi-la-1-bac-si-tot-nghiep-hmu-uoc-5-nam-roi-h/" title="vẫn luôn" alt="vẫn luôn">vẫn luôn</a> ở bên! Cố gắng <a href="https://confession.vn/14404-gui-nguoi-tinh-kiep-truoc-cua-con-khong-phai-la-thanh-vien-tich/" title="học" alt="học">học</a> tập bạn nhé :’(