Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu #bỏng
Hình mô tả cho bài confession
Có phúc <a href="https://confession.vn/9821-cau-ay-la-k56-cua-neu-hai-ua-bang-tuoi-nhau-ngay-o-minh-like-page-vi-mong-mot-ngay-cau-ay-se-vi/" title="cùng hưởng" alt="cùng hưởng">cùng hưởng</a> có <a href="https://confession.vn/12276-mai-anh-ket-hon-roi-nhung-nguoi-ay-lai-chang-phai-em-nguoi-i-cung-anh-hon-3-nam-rong-ra-3-nam/" title="họa cùng" alt="họa cùng">họa cùng</a> chịu #bỏng