Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
4 năm trước
Có phải không mấy bạn nữ :3
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/hoc-phi-chua-kho-ma-______________-nghean/" title="Có phải" alt="Có phải">Có phải</a> không mấy bạn nữ :3<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/VFU.Confession/photos/a.557204537634738.1073741825.302850826403445/1954131957941982/?type=3 ]</div>