Bình luận

Mong Việt Nam sớm xuất hiện ng biết lãnh đạo quần hùng, biết lên plan để nước Việt mình sánh vai với các cường quốc 5 châu...