Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Có những đứa...ngu ngơ đến mức vậy -_-
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/bao-luc-ngon-ngu-ban-a-bao-gio-trai-qua-_____-1-hoc-xa-hoi-de-bo-me-bo/" title="Có những" alt="Có những">Có những</a> đứa...ngu ngơ đến mức <a href="https://confession.vn/11857-khi-bat-cu-ai-lam-nguoi-yeu-cua-ban-thi-eu-gap-xui-xeo-to-la-nu-sinh-vien-nam-3-to-a-trai-qua/" title="vậy -_" alt="vậy -_">vậy -_</a>-