Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Có những đứa đến giờ vẫn chưa dám xem điểm thi ĐH :v #hh
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/12300-vui-thoi-ung-vui-qua-sau-ay-em-xin-ke-ve-cau-chuyen-cua-minh-ma-hai-nam-roi-ban-than-em-van-an/" title="Có những" alt="Có những">Có những</a> đứa đến <a href="https://confession.vn/10354-chia-tay-vi-nguoi-yeu-thich-lam-tro-con-bo-roi-minh-k53-ra-truong-c-2-nam-minh-ra-ot-1nguoi-ye/" title="giờ vẫn" alt="giờ vẫn">giờ vẫn</a> chưa dám xem điểm thi ĐH :v #hh